Τι σημαίνει η λατινική λέξη "corruptio";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "corruptio" σημαίνει "φθορά (σε αρχαίο χειρόγραφο), πράγμα που εμποδέιζει την ανάγνωση στο σημείο όπου το χειρόγραφο έχει καταστραφεί".Προσθήκη νέας απάντησης