Τι σημαίνει η λατινική λέξη "ceteri";


Απαντήσεις

Η λατινική λέξη "ceteri" σημαίνει "οι υπόλοιποι (οι λοιποί, οι άλλοι)".Προσθήκη νέας απάντησης