Τι σημαίνει η λατινική φράση "vires acquirit eundo";


Απαντήσεις





Η λατινική φράση "vires acquirit eundo" σημαίνει "(η φήμη) αποκτά δύναμη καθώς προχωρεί". Δηλαδή η φήμη όσο απλώνεται τόσο γίνεται ισχυρότερη.



Προσθήκη νέας απάντησης