Τι σημαίνει η λατινική φράση "risu inepto res ineptior nulla est";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "risu inepto res ineptior nulla est" σημαίνει "κανένα πράγμα δεν είναι τόσο αταίραστιο (ανάρμοστο) όσο το αταίριαστο γέλιο".Προσθήκη νέας απάντησης