Τι σημαίνει η λατινική φράση "res nullius";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "res nullius" σημαίνει "πράγμα ουδενός (πράγμα κοινό, πράγμα που δεν ανήκει σε κανέναν)".

π.χ. ο ήλιος λόγου χάρη είναι res nullius.Προσθήκη νέας απάντησης