Τι σημαίνει η λατινική φράση "res iudicata pro veritate habetur";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "res iudicata pro veritate habetur" σημαίνει "το δεδικασμένο θεωρείται ως αλήθεια".

Η φράση αποτελεί παλαιό δικανικό αξίωμα.Προσθήκη νέας απάντησης