Τι σημαίνει η λατινική φράση "res ipsa loquitur";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "res ipsa loquitur" σημαίνει "το πράγμα μιλάει εφ' εαυτού (το πράγμα μιλάρι από μόνο του)".

π.χ. στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται, νομίζουμε, καμιά εξήγηση και κανένα σχόλιο - res ipsa loquitur.Προσθήκη νέας απάντησης