Τι σημαίνει η λατινική φράση "rem acu tetigisti";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "rem acu tetigisti" σημαίνει "άγγιξες το πράγμα με βελόνη".

Μετάφραση: έθιξες το θέμα με άμεσο και δραστικό τρόπο.

π.χ. ρώτα μίλησες με ευθύβολα λόγια για το ζήτημα αυτό - όπως λένε: rem acu tetigisti.Προσθήκη νέας απάντησης