Τι σημαίνει η λατινική φράση "patris est filius";


Απαντήσεις





Η λατινική φράση "patris est filius" σημαίνει "είναι γιος του πατέρα".

Δηλαδή σαν το πατέρα και ο γιος.

π.χ. δυστυχώς αποδείχτηκε ψεύτης και αναξιόπιστος, όπως ήταν και ο πατέρας του - patris est filius.



Προσθήκη νέας απάντησης