Τι σημαίνει η λατινική φράση "Pater Noster";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "Pater Noster" σημαίνει "πάτερ ημών".

Οι αρχικές λέξεις της Κυριακής Προσευχής, Ματθ. 6.9.Προσθήκη νέας απάντησης