Τι σημαίνει η λατινική φράση "optimis parentibus";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "optimis parentibus" σημαίνει "στους άριστους γονείς".

Η φράση χρησιμοποιείται συνήθως σε αφιερώσεις βιβλίων: optimis parentibus στους εξάιρετους γονείς μου.Προσθήκη νέας απάντησης