Τι σημαίνει η λατινική φράση "opere citato";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "opere citato" σημαίνει "στο έργο που προαναφέρθηκε (στο άρθρο ή στο βιβλίο στο οποίο έγινε παραπομπή προηγουμένως)".Προσθήκη νέας απάντησης