Τι σημαίνει η λατινική φράση "onus probandi";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "onus probandi" σημαίνει "το φορτίο της απόδειξης (το βάρος της απόδειξης)". Δηλαδή η υποχρέωση που έχει ένας ν' αποδείξει την άποψη του, τον ισχυρισμό του, την ένσταση του κλπ.

π.χ. πρόβαλε αμέσως ένσταση στα όσα είπε ο πρόεδρος, την απέσυρε όμως γρήγορα, μόλις συνειδητοποίησε την έλλειψη επιχειρημάτων - onus probandi.Προσθήκη νέας απάντησης