Τι σημαίνει η λατινική φράση "omnium consensu";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "omnium consensu" σημαίνει "με τη συναίνεση όλων (με τη συμφωνία όλων)".

π.χ. η πώληση της εταιρίας έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων - omnium consensu.Προσθήκη νέας απάντησης