Τι σημαίνει η λατινική φράση "omnia vincit amor";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "omnia vincit amor" σημαίνει "όλα τα νικάει ο έρωτας (έρως ανίκατε μάχαν)".Προσθήκη νέας απάντησης