Τι σημαίνει η λατινική φράση "omnia serviliter pro dominatione";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "omnia serviliter pro dominatione" σημαίνει "όλα δουλοπρεπώς για χάρη της εξουσίας".

Αναφέρεται στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Όθωνα, που κολάκευε το λαό, για να διατηρήσει την εξουσία.Προσθήκη νέας απάντησης