Τι σημαίνει η λατινική φράση "odium theologicum";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "odium theologicum" σημαίνει "θεολογικό μίσος (το μίσος μεταξύ θεολόγων)". Δηλαδή το μίσος που αναπτύσσεται μεταξύ διαφωνούντων θεολόγων για δογματικά ή άλλα συναφή θέματα.

π.χ. οι διαφορές μεταξύ των φιλοσόφων Πόπερ και Βιτγκενστάιν ήταν τόσο μεγάλες στην προσέγγιση αυτών των προβλημάτων, ώστε δημιουργήθηκε ανάμεσα τους προσωπική εχθρότητα - ένα θα λέγαμε odium theologicum.Προσθήκη νέας απάντησης