Τι σημαίνει η λατινική φράση "oculos habent et non videbunt";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "oculos habent et non videbunt" σημαίνει "μάτια έχουν και δεν θα δουν".

π.χ. όλοι αυτοί είναι τόσο τυφλωμένοι από το φθόνο τους, ώστε δεν νομίζουμε ότι θα εκτιμήσουν τη δουλειά μας - oculos habent et non videbunt.Προσθήκη νέας απάντησης