Τι σημαίνει η λατινική φράση "obscurum per obscurius";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "obscurum per obscurius" σημαίνει "εξήγηση του ασαφούς με κάτι ασαφέστερο (προσπάθεια ερμηνείας ενός ασαφούς (ζητήματος, προβλήματος κ.λπ.) μέσω ασαφέστερων επεξηγήσεων, σχολίων, επιχειρημάτων κ.λπ.)".

π.χ. προσπαθώντας να ερμηνεύσει τα όντως ασαφή αίτια αυτής της διαμάχης, μας ανέπτυξε μια θολή και συγκεχυμένη θεωρία, obscurum per obscurius, γεγονός που κατέστησε το όλο ζήτημα περισσότερο δυσνόητο.Προσθήκη νέας απάντησης