Τι σημαίνει η λατινική φράση "o vitam misero longam felici brevem!";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "o vitam misero longam felici brevem!" σημαίνει "ω ζωή, για τον δυστυχισμένο είσαι ατελείωτη, για τον ευτυχισμένο σύντομη!".Προσθήκη νέας απάντησης