Τι σημαίνει η λατινική φράση "in medio tutissimus ibis";


Απαντήσεις





Η λατινική φράση "in medio tutissimus ibis" σημαίνει "στο μέσο θα βαδίζεις ασφαλέστατος".

Πβ. "στη μέση πορεύεσαι ακίνδυνα".



Προσθήκη νέας απάντησης