Τι σημαίνει η λατινική φράση "iure et facto";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "iure et facto" σημαίνει "δικαίω και πράγματι· και από το νόμο τα πράγματα· και από τη νόμιμη διαδικασία και από τα αληθινά γεγονότα.

π.χ. η αποφυλάκιση του είναι αποτέλεσμα μιας δίκαιης δίκης αλλά και της πραγματικής αθωότητας του - iure et facto.Προσθήκη νέας απάντησης