Τι σημαίνει η λατινική φράση "ipso iure";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "ipso iure" σημαίνει "μέσω του ίδιου του νόμου (αυτοδίκαια , με την εφαρμογή του ίδιου του νόμου , μέσω της λειτουργίας του νόμου του ίδιου)".

π.χ. ο νέος νόμος που προωθείται στη Βουλή προς ψήφιση περιγράφει ακριβώς τι είναι δασική περιοχή. Συνεπώς το πρόβλημα του αποχαρακτηρισμού της περιοχής σας θα επιλυθεί ipso iure.Προσθήκη νέας απάντησης