Τι σημαίνει η λατινική φράση "idem velle atque idem nolle ea demum firma amicitia est";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "idem velle atque idem nolle ea demum firma amicitia est" σημαίνει "το να μας αρέσουν και να μη μας αρέσουν τα ίδια πράγματα είναι όντως (προϋπόθεση) σταθερής φιλίας. Χαρακτηριστικό της βέβεαιης φιλίας είναι να επιθυμούν και να αποστρέφονται οι φίλοι τα ίδια πράγματα".Προσθήκη νέας απάντησης