Τι σημαίνει η λατινική φράση "gutta cavat lapidem";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gutta cavat lapidem" σημαίνει "η σταγόνα κοιλαίνει λίθο".

Πβ. "στάλα στάλα το νερό τρυπάει το λιθάρι" (σταγόνες ύδατος πέτρας κοιλαίνουνιν, Πλουτ., Ηθικά 2D).Προσθήκη νέας απάντησης