Τι σημαίνει η λατινική φράση "graviora manent";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "graviora manent" σημαίνει "τα σοβαρότερα περιμένουν". Δηλαδή σοβαρότεροι κίνδυνοι επίκεινται (απειλούν)".

π.χ. διαφύγαμε βέβαια προς στιγμήν τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, τα μεγάλα προβλήματα ωστόσο αναμένουν την αντιμετώπιση τους - graviora manent.Προσθήκη νέας απάντησης