Τι σημαίνει η λατινική φράση "gratia Dei";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gratia Dei" σημαίνει "με τη χάρη του Θεού".Προσθήκη νέας απάντησης