Τι σημαίνει η λατινική φράση "Graeca leguntur in omnibus fere gentibus";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "Graeca leguntur in omnibus fere gentibus" σημαίνει "τα Ελληνικά διαβάζονται σε όλα σχεδόν τα έθνη".Προσθήκη νέας απάντησης