Τι σημαίνει η λατινική φράση "gradus ad Parnassum";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gradus ad Parnassum" σημαίνει "βήμα προς τον Παρνασσό· σκαλί προς τον Παρνασσό". Δηλαδή προς την ποίηση.

π.χ. οι στίχοι του έχουν βέβαια ακόμη ατέλειες, γενικά όμως είναι πολύ αξιόλογοι· αποτελούν οπωσδήποτε gradus ad Parnassum.Προσθήκη νέας απάντησης