Τι σημαίνει η λατινική φράση "gloria victis!";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gloria victis!" σημαίνει "δόξα στους ηττημένους".

Η φράση αναφέρεται κυρίως σε ήττες άξιες δόξας.

Πβ. το αντίθ.: vae victis! (= ουαί τοις ηττημένοις).Προσθήκη νέας απάντησης