Τι σημαίνει η λατινική φράση "gloria deo";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gloria deo" σημαίνει "δόξα το θεώ· δοξασμένο το όνομα του Θεού".Προσθήκη νέας απάντησης