Τι σημαίνει η λατινική φράση "gigni de nihilo nihilum, in nihilum nil posse reverti";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gigni de nihilo nihilum, in nihilum nil posse reverti" σημαίνει "από το μηδέν τίποτε δεν μπορεί να προέλθει, στο μηδέν τίποτε δεν μπορεί να επανέλθει".

Φράση του Πέρσιου (Satir., 3.84), η οποία ανάγει την προέλευση της σε συναφείς αντιλήψεις των Επικουρείων.Προσθήκη νέας απάντησης