Τι σημαίνει η λατινική φράση "genius domi";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "genius domi" σημαίνει "ο του οίκου δαίμων· ο προστάτης άγγελος του σπιτιού· ο φύλακας άγγελος της οικογένειας· ο αγαθός δαίμων του οίκου".Προσθήκη νέας απάντησης