Τι σημαίνει η λατινική φράση "gaudet tentamine virtus";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "gaudet tentamine virtus" σημαίνει "η αρετή νιώθει αγαλλίαση στη δοκιμασία· η αρετή με ευχαρίστηση υποβάλλεται σε δοκιμασία".

π.χ. η ηγουμένη του μοναστηριού είναι υπόδειγμα σωφροσύνης και αρετής· η ίδια λέει ότι με χαρά πάντοτε αντιμετωπίζει κάθε πειρασμό στη ζωή της - gaudet tentamine virtus.Προσθήκη νέας απάντησης