Τι σημαίνει η λατινική φράση "is fecit cui prodest";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "is fecit cui prodest" σημαίνει "εκείνος το έπραξε, ο οποίος επωφελήθηκε".

Παλαιό αξίωμα του δικαίου, που δηλώνει ότι ο ένοχος βρίσκεται κατά κανόνα μεταξύ εκείνων που ψφελήθηκαν από την έκνομη πράξη.Προσθήκη νέας απάντησης