Τι σημαίνει η λατινική φράση "in dubio";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "in dubio" σημαίνει "εν αμφιβόλω".Προσθήκη νέας απάντησης