Τι σημαίνει η λατινική φράση "delenda est Carthago";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "delenda est Carthago" σημαίνει "καταστρεπτέα η Καρχηδών (πρέπει να καταστραφεί η Καρχηδών)".

Η φράση χρησιμοποιείται, για να δηλωθεί έμμονη ιδέα και σταθερή απόφαση για κάτι. Ειδικότερα, ότι πρέπει να εξουδετερωθεί οπωσδήποτε ένα σοβαρό εμπόδιο που φράζει το δρόμο κάποιου ή κάποιων προς επίτευξη ενός μεγάλου στόχου.

Με τις λέξεις αυτές έκλεινε τους λόγους του ο Κάτων ο Πρεσβύτερος στη Ρωμαϊκή σύγκλητο.Προσθήκη νέας απάντησης