Τι σημαίνει η λατινική φράση de facto;


Απαντήσεις

"Έμπρακτα" σημαίνει η λατινική φράση de facto.

εκ των πραγμάτωνDe facto σημαίνει στην πραγματικότητα. Λατινική φράση που σημαίνει ότι μία κατάσταση έχει παγιωθεί και αναγνωρισθεί μέσω της μακροπρόθεσμης χρήσης χωρίς να βασίζεται σε κάποια νομική διάταξη ή ηθικό κανόνα.

Προσθήκη νέας απάντησης