Τι σημαίνει η λατινική φράση "curae leves loquuntur, ingentes stupent";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "curae leves loquuntur, ingentes stupent" σημαίνει "οι ελαφρές λύπες βρίσκουν την έκφραση τους, οι μεγάλες όμως σε αφήνουν εμβρόντητο".Προσθήκη νέας απάντησης