Τι σημαίνει η λατινική φράση "cum tacent, clamant";


Απαντήσεις





Η λατινική φράση "cum tacent, clamant" σημαίνει "ενώ σιωπούν, φωνάζουν (κραυγάζουν)".

π.χ. βλέπουμε όλ' αυτά τα ξενιτεμένα παιδιά των μεταναστών ήρεμα και σιωπηλά. Κι όμως στα μάτια τους διακρίνεις το πικρό τους παράπονο - cum tacent, clamant.



Προσθήκη νέας απάντησης