Τι σημαίνει η λατινική φράση "cum gratia";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "cum gratia" σημαίνει "φιλικά (με φιλικά αισθήματα)". Σε αφιερώσεις βιβλίων κλπ.Προσθήκη νέας απάντησης