Τι σημαίνει η λατινική φράση "contraria contrariis curantur";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "contraria contrariis curantur" σημαίνει "τα αντίθετα θεραπεύονται από τα αντίθετα".

Είναι το αξίωμα στο οποίο στηρίζουν την αποτελεσματικότητα τους μερικές μέθοδοι της ιατρικής ή παραϊατρικής.Προσθήκη νέας απάντησης