Τι σημαίνει η λατινική φράση "consensu omnium";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "consensu omnium" σημαίνει "ομοφωνία όλων (με τη σύμφωνη γνώμη όλων)".

π.χ. το περίεργο είναι ότι, αν και αυτό αποφασίστηκε consensu omnium, με τις πρώτες δυσκολίες ο ένας άρχισε να κατηγορεί τον άλλον για τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος.Προσθήκη νέας απάντησης