Τι σημαίνει η λατινική φράση "causa sine qua non";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "causa sine qua non" σημαίνει "απαραίτητος όρος (αναγκαία προϋπόθεση)".

π.χ. για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δημοκρατικό πολίτευμα απότελεί causa sine qua non.Προσθήκη νέας απάντησης