Τι σημαίνει η λατινική φράση "caeca invidia est";


Απαντήσεις

Η λατινική φράση "caeca invidia est" σημαίνει "ο φθόνος είναι τυφλός".

π.χ. φθονεί ακόμη και τον ίδιο τον αδελφό του, επειδή εκείνος είναι τόσο ευυπόληπτος και επιτυχημένος - caeca invidia est..Προσθήκη νέας απάντησης