Τι σημαίνει η γαλλική φράση "je m' en vais chercher un grand Peut-être";


Απαντήσεις





Η γαλλική φράση "je m' en vais chercher un grand Peut-être" σημαίνει "πηγαίνω ν' αναζητήσω ένα μεγάλο Ίσως". Μια από τις τελευταίες φράσεις που είπε ο Rabelais πριν πεθάνει.



Προσθήκη νέας απάντησης