Τι σημαίνει η φράση "Τρώγει και τρώγεται";


Απαντήσεις

Λέγεται γι' αυτούς που συντηρούνται από την εκποίηση της περιουσίας τους και τους πολύ φιλάργυρους.

Συνώνυμο (αρχαία):

  • Πολύποδος δίκην αυτός εαυτόν καταφαγών
  • Κοχλίου βίος


Προσθήκη νέας απάντησης