Τι σημαίνει η φράση "Τί μέλλει γενέσθαι;";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Τι πρόκειται να γίνει, να συμβεί.

τι μέλλει γενέσθαι σημαίνει : τι πρόκειται να συμβεί από το ρήμα μέλλω που σημαίνει έχω σκοπό, σκοπεύω να κάνω κάτι

( να μην συγχέεται με το ρήμα μέλω με ένα λάμδα που σημαίνει νοιάζω, ενδιαφέρω π.χ. τι σε μέλει εσένα αν ζήσω ή αν πεθάνω)

Προσθήκη νέας απάντησης