Τι σημαίνει η φράση "Το Σάββατον διά τόν άνθρωπον εγένετο, ούχ ό άνθρωπος γιά το Σάββατο";


Η εκκλησιαστική αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να απέχει από τη δουλειά του κατά τις εορτές, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι.Προσθήκη νέας απάντησης