Τι σημαίνει η φράση "Πύρ μάχαιρα μή σκαλεύειν";


Η αρχαία αυτή φράση σημαίνει...

Απαντήσεις

Να μην ανακατεύεις τη φωτιά με το μαχαίρι. Να μην εξάπτεις άνθρωπο όταν βρίσκεται σε θυμό.Προσθήκη νέας απάντησης